SGR / Calamiteitenfonds Reizen / IAGTO

SGR / Calamiteitenfonds Reizen / IAGTO

SGR:  
Fairway Golftravel (Kvk nr. 333 05 881) is aangesloten bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR).
U kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGRgarantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.
SGR nummer: 2599

 
Stichting Calamiteitenfonds Reizen  
Fairway Golftravel is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de  grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen in dit programma /op de Internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat als u als consument die  deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:
 - (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit  niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
 - de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de  reis moetenaanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren. Onder calamiteit  wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis
Calamiteitenfonds Reizen

 
IAGTO
Fairway Golftravel is aangesloten bij IAGTO. Dit is een overkoepelende organisatie waarbij wereldwijd vele golftouroperators, hotels en golfbanen zijn aangesloten. IAGTO organiseert jaartlijks de grootste reisvakbeurs voor aangesloten leden.
 


Alle arrangementen zijn slechts voorbeelden – bel of mail voor een reis op maat
Fairway Golftravel - Stetweg 43D - 1901 JD Castricum - tel 0251-674430 - [verborgen e-mailadres]
keurmerken